Triệu Tử Long Triệt Giang

Triệu Tử Long Triệt Giang

Trình bày: Thanh Hải

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Triệu Tử Long Triệt Giang

Triệu Tử Long Triệt Giang

CẢM NHẬN CỦA BẠN