Trăng Về Thôn Dã

Trăng Về Thôn Dã

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Hoài An - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Trăng Về Thôn Dã

Trăng Về Thôn Dã

CẢM NHẬN CỦA BẠN