Tôi Thua Số Đuôi

Tôi Thua Số Đuôi

Trình bày: Văn Hường

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Tôi Thua Số Đuôi

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Tôi Thua Số Đuôi

CẢM NHẬN CỦA BẠN