Tiếng Hạc Trong Trăng - Trích Đoạn

Tiếng Hạc Trong Trăng - Trích Đoạn

Tác giả:Loan Thảo - Yên Ba

Thể loại: Cải lương

Thông tin và lời bài hát: Tiếng Hạc Trong Trăng - Trích Đoạn

Tiếng Hạc Trong Trăng - Trích Đoạn

CẢM NHẬN CỦA BẠN