Tây Thi Vắn

Tây Thi Vắn

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Tây Thi Vắn

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Tây Thi Vắn (Sáu Tửng, Vĩnh Bảo, Hai Phát)

CẢM NHẬN CỦA BẠN