Tây Thi Vắn

Tây Thi Vắn

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Tây Thi Vắn

Tây Thi Vắn (Sáu Tửng, Vĩnh Bảo, Hai Phát)

CẢM NHẬN CỦA BẠN