Sư Vạn Hạnh

Sư Vạn Hạnh

Trình bày: Thanh Hải

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Sư Vạn Hạnh

Sư Vạn Hạnh

CẢM NHẬN CỦA BẠN