Nỗi Buồn Gác Trọ

Nỗi Buồn Gác Trọ

Trình bày: Thanh Tuyền

Tác giả:Hoài Linh - Mạnh Phát - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Nỗi Buồn Gác Trọ

Nỗi Buồn Gác Trọ

CẢM NHẬN CỦA BẠN