Người Chinh Phu Về

Người Chinh Phu Về

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Lê Thương - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Người Chinh Phu Về

Người Chinh Phu Về

CẢM NHẬN CỦA BẠN