Nghiệp Chướng Còn Vương

Nghiệp Chướng Còn Vương

Trình bày: Thanh Hải

Tác giả:Quy Sắc

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Nghiệp Chướng Còn Vương

Nghiệp Chướng Còn Vương

CẢM NHẬN CỦA BẠN