Đang tải ...
Ngày Em Hai Mươi Tuổi

Ngày Em Hai Mươi Tuổi

Trình bày: Ngọc Bích

Tác giả:Phạm Duy - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Ngày Em Hai Mươi Tuổi

Ngày Em Hai Mươi Tuổi

CẢM NHẬN CỦA BẠN