Nặng Tình Xưa

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Nặng Tình Xưa

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Bài bản Đờn ca Tài tử Nặng Tình Xưa.

CẢM NHẬN CỦA BẠN