Nam Ai

Nam Ai

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Nam Ai

Nam Ai (Mười Tiễng, Vĩnh Bảo)

CẢM NHẬN CỦA BẠN