Mười Năm Chuyện Cũ

Mười Năm Chuyện Cũ

Trình bày: Hùng Cường

Tác giả:Linh Huỳnh Lâm - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Mười Năm Chuyện Cũ

Mười Năm Chuyện Cũ

CẢM NHẬN CỦA BẠN