Lý Con Sáo

Lý Con Sáo

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Lý Con Sáo

Lý Con Sáo (Sáu Tửng, Vĩnh Bảo, Chín Trích)

CẢM NHẬN CỦA BẠN