Lý Chim Xanh

Lý Chim Xanh

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Lý Chim Xanh

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn Đờn ca Tài tử Lý Chim Xanh.

CẢM NHẬN CỦA BẠN