Lưu Thủy Đoản

Lưu Thủy Đoản

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Lưu Thủy Đoản

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn Đờn ca Tài tử Lưu Thủy Đoản.

CẢM NHẬN CỦA BẠN