Liễu Thuận Nương

Liễu Thuận Nương

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Liễu Thuận Nương

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn Đờn ca Tài tử Liễu Thuận Nương.

CẢM NHẬN CỦA BẠN