Kim Tiền Huế

Kim Tiền Huế

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Kim Tiền Huế

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Kim Tiền Huế

CẢM NHẬN CỦA BẠN