Khúc Ca Hoa Chúc

Khúc Ca Hoa Chúc

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Khúc Ca Hoa Chúc

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn bài bản Đờn ca Tài tử Khúc Ca Hoa Chúc.

CẢM NHẬN CỦA BẠN