Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

Tác giả:Hà Triều - Hoa Phượng

Thể loại: Cải lương

Thông tin và lời bài hát: Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

CẢM NHẬN CỦA BẠN