Hồi Chuông Thiên Mụ

Hồi Chuông Thiên Mụ

Trình bày: Thanh Nga

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Hồi Chuông Thiên Mụ

Hồi Chuông Thiên Mụ - Thanh Nga

CẢM NHẬN CỦA BẠN