Đang tải ...

Hai Bản Đàn Xuân

Hai Bản Đàn Xuân

Trình bày: Minh Cảnh

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại:Vọng cổ


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Hai Bản Đàn Xuân

CẢM NHẬN CỦA BẠN