Gửi Người Em Gái

Gửi Người Em Gái

Trình bày: Hữu Phước

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Gửi Người Em Gái

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Gửi Người Em Gái

CẢM NHẬN CỦA BẠN