Em Không Buồn Nữa Chị Ơi

Em Không Buồn Nữa Chị Ơi

Tác giả:Châu Kỳ - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Em Không Buồn Nữa Chị Ơi

Em Không Buồn Nữa Chị Ơi Cập nhật sau...

CẢM NHẬN CỦA BẠN