Dưới Ánh Trăng Xuân

Dưới Ánh Trăng Xuân

Trình bày: Minh Cảnh

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Dưới Ánh Trăng Xuân

Dưới Ánh Trăng Xuân - Minh Cảnh

CẢM NHẬN CỦA BẠN