Đảo Ngũ Cung

Đảo Ngũ Cung

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Đảo Ngũ Cung

Đảo Ngũ Cung (Năm Vĩnh, Vĩnh Bảo, Hai Thơm)

CẢM NHẬN CỦA BẠN