Cô Gái Bán Trầu Xanh

Cô Gái Bán Trầu Xanh

Trình bày: Mỹ Châu

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Cô Gái Bán Trầu Xanh

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Cô Gái Bán Trầu Xanh - Mỹ Châu

CẢM NHẬN CỦA BẠN