Chiêu Quân - Khóc Hoàng Thiên

Chiêu Quân - Khóc Hoàng Thiên

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Chiêu Quân - Khóc Hoàng Thiên

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn bài bản Đờn ca Tài tử Chiêu Quân - Khóc Hoàng Thiên.

CẢM NHẬN CỦA BẠN