Cha Về Cõi Phật

Cha Về Cõi Phật

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Cha Về Cõi Phật

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Cha Về Cõi Phật

CẢM NHẬN CỦA BẠN