Cánh Hoa Thời Loạn

Cánh Hoa Thời Loạn

Trình bày: Thanh Nga

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Cánh Hoa Thời Loạn

Cánh Hoa Thời Loạn - Thanh Nga

CẢM NHẬN CỦA BẠN