Bông Hồng Cài Áo

Bông Hồng Cài Áo

Trình bày: Thanh Nga

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Bông Hồng Cài Áo

Bông Hồng Cài Áo - Thanh Nga

CẢM NHẬN CỦA BẠN