Thông tin và lời bài hát: Bão Biển

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Bão Biển Soạn giả: Yên Lang - Nguyên Thảo Nghệ sĩ: Minh Phụng - Tấn Tài - Lệ Thủy - Mỹ Châu - Hoàng Giang - Phi Hùng

CẢM NHẬN CỦA BẠN