Thông tin và lời bài hát: Đêm Tàn Bến Ngự

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng Nhớ chăng non nước Hương Bình Có những ngày xanh, lưu luyến bao tình Vương mối tơ mành. Hàng cây soi bóng nước Hương Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn Nhưng thoảng nghe khúc ca Nam bình sầu than Như nức nở khóc duyên bẽ bàng. Thấp thoáng trăng mờ, ai than ai thở Đời vui chi trong sương gió Ai nhớ thương ai! Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai Thuyền ơi đưa ta tới đâu Tìm trăng, trăng khuất đã lâu Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài Có ai nhớ ai nơi giang đầu (Có ai nhớ ai nơi hương bình). ----

CẢM NHẬN CỦA BẠN