Danh sách bài hát:
Đồi Sim

Mỹ Châu

     
 • Vọng cổ
 • 7593
     
 • Vọng cổ
 • 7232
Ngày Hạnh Phúc

Phương Dung

     
 • Vọng cổ
 • 4935
     
 • Vọng cổ
 • 5622
Tình Yêu Thứ Nhất

Bạch Tuyết

     
 • Vọng cổ
 • 5296
Trong Cuộc Tình Sầu

Minh Cảnh - Phượng Liên

     
 • Vọng cổ
 • 6684
Kiếp Nghèo

Lệ Thủy

     
 • Vọng cổ
 • 2709
Xóm Đêm

Hà Thanh - Hùng Cường

     
 • Vọng cổ
 • 3513
Buồn Trong Kỷ Niệm

Phượng Liên

     
 • Vọng cổ
 • 2576
Đừng Hỏi Tại Sao

Thành Được

     
 • Vọng cổ
 • 2284
Trở Về Mái Nhà Xưa

Hùng Cường

     
 • Vọng cổ
 • 3384
Cánh Thiệp Đầu Xuân

Ngọc Giàu - Út Bạch Lan

     
 • Vọng cổ
 • 3074
Hoa Trinh Nữ

Duy Khánh - Thanh Nga

     
 • Vọng cổ
 • 3745
Thương Hoài Ngàn Năm

Út Bạch Lan

     
 • Vọng cổ
 • 2771
     
 • Vọng cổ
 • 3409
     
 • Vọng cổ
 • 2636
Chỉ Có Một Mình Anh

Phượng Liên

     
 • Vọng cổ
 • 2420
     
 • Vọng cổ
 • 3343
Xin Em Đừng Hỏi

Tấn Tài - Trang Mỹ Dung

     
 • Vọng cổ
 • 2892
Đôi Ngã Đôi Ta

Tấn Tài

     
 • Vọng cổ
 • 3412
Hòa Tấu Violon

Hòa đờn

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3575
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 19237
Đêm Lạnh Chùa Hoang - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương - Phượng Liên
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương - Phượng Liên

 • 17649
Những Đồi Hoa Sim - Bích Hạnh - Chí Tâm - Lệ Thủy - Minh Vương - Mỹ Châu - Phương Bình - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn
Những Đồi Hoa Sim

Bích Hạnh - Chí Tâm - Lệ Thủy - Minh Vương - Mỹ Châu - Phương Bình - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn

 • 15569
Người Tình Trên Chiến Trận - Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn
Người Tình Trên Chiến Trận

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn

 • 13007
Đời Cô Lựu - Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga - Thành Được
Đời Cô Lựu

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga - Thành Được

 • 11228
Đường Gươm Nguyên Bá - Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương - Ngọc Giàu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Tư Ròm - Văn Chung
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương - Ngọc Giàu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Tư Ròm - Văn Chung

 • 11039
Võ Đông Sơ - Lệ Thủy - Minh Cảnh
Võ Đông Sơ

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • 10478
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa - Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hùng Cường - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hùng Cường - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • 10336
Chiều Đông Gió Lạnh Về - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Thanh Thanh Hoa
Chiều Đông Gió Lạnh Về

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Thanh Thanh Hoa

 • 9863
Dốc Sương Mù - Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Thanh Sang
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Thanh Sang

 • 9600
Bao Công Xử Án Quách Hòe - Minh Cảnh - Minh Vương - Mỹ Châu - Tấn Tài - Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn - Văn Chung
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Minh Vương - Mỹ Châu - Tấn Tài - Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn - Văn Chung

 • 8821
Bông Hồng Cài Áo - Ngọc Giàu - Tám Vân - Thanh Nga - Thành Được
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu - Tám Vân - Thanh Nga - Thành Được

 • 7378
Cho Trọn Cuộc Tình - Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Văn Chung
Cho Trọn Cuộc Tình

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Văn Chung

Bình luận

-->