Thông tin và lời bài hát: Tàu Đêm Năm Cũ

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

TÀU ĐÊM NĂM CŨ Hà Thanh - Hữu Phước ca Tân nhạc Trúc Phương Vọng cổ Viễn Châu

CẢM NHẬN CỦA BẠN