Thông tin và lời bài hát: Tàu Đêm Năm Cũ

TÀU ĐÊM NĂM CŨ Hà Thanh - Hữu Phước ca Tân nhạc Trúc Phương Vọng cổ Viễn Châu

CẢM NHẬN CỦA BẠN