Thông tin và lời bài hát: Ngày Buồn

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Ngày Buồn Nhạc: Lam Phương Vọng cổ: Thế Châu

CẢM NHẬN CỦA BẠN