Thông tin và lời bài hát: Một Người Đi

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Một Người Đi Tân nhạc: Mai Châu

CẢM NHẬN CỦA BẠN