Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 30995
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20122
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13001
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12933
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11953
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13457
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14584
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8612
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8330
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9716
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8233
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10079
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13413
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7604
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8016
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7515
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10325
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11012
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10313
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 17878

Bạn đã nghe chưa?

 • 4849
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3688
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3292
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32