Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 31895
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20563
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13262
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13164
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12194
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13806
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14933
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8812
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8533
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10038
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8434
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10297
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13656
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7779
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8190
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7690
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10577
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11309
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10541
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18198
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5012
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3892
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3475
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32