Thông tin và lời bài hát: Nam Xuân

Độc tấu đờn kìm Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN