Thông tin và lời bài hát: Bão Biển

Bão Biển Soạn giả: Yên Lang - Nguyên Thảo Nghệ sĩ: Minh Phụng - Tấn Tài - Lệ Thủy - Mỹ Châu - Hoàng Giang - Phi Hùng

CẢM NHẬN CỦA BẠN