Thông tin và lời bài hát: Nam Ai

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Độc tấu đờn kìm Nam Ai Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN