Đang tải ...

Thông tin và lời bài hát: Anh Hùng Xạ Điêu

ANH HÙNG XẠ ĐIÊU Soạn giả: Hà Triều - Hoa Phượng Tấn Tài, Kim Ngọc, Thanh Sang, Mỹ Châu, Ngọc Giàu,

CẢM NHẬN CỦA BẠN